• Konsert
  • Gruppdynamiken i kören

    image

    Att musicera i grupp är spännande på många plan, inte minst det gruppdynamiska. I kör blir det ännu starkare effekt, eftersom människor ger av något väldigt personligt, sin röst, och låter en utanför ta ansvar för den och alla andras röster, dirigenten. Det blir oftast en väldigt stark sammanhållning i en kör, och alla växer […]